Print Friendly, PDF & Email

Eigenschappen kunststoffen

Eigenschappen kunststoffen

Kunststoffen hebben van nature verschillende eigenschappen. In deze tabel zijn de eigenschappen terug te vinden van de meest gangbare kunststoffen.