Print Friendly, PDF & Email

IP Classification Fixtures

Beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen

Eerste cijfer
IP Bescherming tegen: Betekenis
0X Geen bescherming
1X Grote voorwerpen Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm
2X Middelgrote voorwerpen Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12 mm
3X Kleine voorwerpen Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
4X Spitse voorwerpen Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm
5X Stofbescherming Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stofmaar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.
6X Stofvrij Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.

Beschermingsgraad tegen vocht

Tweede cijfer
IP Klasse Betekenis
X0 Geen Geen bescherming
X1 Drupdicht Type I Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels
X2 Drupdicht Type II Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15°
X3 Spatdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°
X4 Plensdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
X5 Sproeidicht Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
X6 Waterbestendig Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek
X7 Dompeldicht Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)
X8 Waterdicht Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden

NB. Op de plaats van de X moet het andere cijfer gedacht worden, dus bv. IP65 is stofvrij en sproeidicht.